Promocja strażaków

IMG_9858

9 lipca 2015 roku o godzinie 13.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło 112 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Prymusem został mł. asp. Mateusz Kuzik i mł. asp. Piotr Wróbel, którzy uzyskali średnią ocen 4,76. Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Jacek Gawroński.

Promowanych było również 122 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których był mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew Bródka. Wśród promowanych były również trzy Panie. Kierownikiem kursu był st. kpt. Damian Hajdas.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił kapelan krajowy strażaków Ks. bryg. Jan Krynicki.

Uroczysta promocja była uwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Ostatni okres podwyższonej gotowości w związku z intensywnymi opadami deszczu pokazał, że efektywnie wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie.