Proponowane zmiany w Kodeksie Karnym ochroną prawną dla wiernych

Źródło: facebook.com/Solidarna Polska

Solidarna Polska złożyła w Sejmie obywatelski projekt zmian w Kodeksie Karnym, które mają zagwarantować wiernym różnych kościołów większą ochronę prawną. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej lider SP, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak mówił, „niezbędna jest zmiana Kodeksu karnego, który dzisiaj w sposób dalece niewystarczający ochronę ludzi wierzących, ochronę wolności wyznania i swobody religijne w Polsce”. Dodał, że pod projektem zebrano prawie 400 tys. podpisów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/1_KODEKS_ZMIANY_04_10_2022.mp3]

Zgodnie z prawem, pod obywatelskim projektem ustawy należy zebrać 100 tys. podpisów. Autorzy projektu proponują, aby w Kodeksie karnym dodać zapis, że „nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinię związaną z wyznawana religią głoszone przez kościół, lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej”.

Jak zaznaczono, „nie popełnia się tego przestępstwa jeżeli nie stanowi to czynu zabronionego przeciwko wolności sumienia i wyznania lub publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”. Autorzy projektu chcą też, aby karze podlegały osoby, które przeszkadzają w odbywaniu praktyk religijnych. W projekcie zapisano też, aby karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia jej do lat dwóch podlegały osoby, „które publicznie lżą lub wyszydzają kościół, lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej”.

BNO
Źródło: IAR