Propozycje Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych

PUP-Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat (do dnia 30 urodzin) nie uczące się w trybie stacjonarnym do udziału stażach i szkoleniach.
Staże organizowane przez pracodawców w wielu zawodach i specjalnościach proponowane są osobom ze wszystkimi poziomami wykształcenia i różnorodnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Bezrobotnych zachęca się także do udziału w najbliższych szkoleniach:
– profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym wzbogaconym czterotygodniową praktyką u pracodawcy
oraz
– księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym wzbogaconym czterotygodniową praktyką u pracodawcy.

Urząd Pracy przygotował dla bezrobotnych również nowe formy pomocy, takie jak: bony na zasiedlenie polegające na wsparciu finansowym przy podejmowaniu zatrudnienia poza miejscem zamieszkania czy bony szkoleniowe będące wsparciem finansowym w opłaceniu szkolenia, które pozwoli na podjęcia zatrudnienia.
Częstochowski Urząd Pracy posiada też środki finansowe na wsparcie osób bezrobotnych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Ponadto zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem dla bezrobotnych prac interwencyjnych.