Protest policyjnych związkowców

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydował, że od dzisiaj (10 lipca) rozpoczyna się ogólnokrajowa akcja protestacyjna funkcjonariuszy tej służby. Akcja jest wynikiem fiaska dotychczasowych rozmów związkowców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. O przyczynach protestu oraz postulatach, jakie zostały wysunięte przez stronę związkową, mówi Arkadiusz Kobiela przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1protest_policja_Kobiela_10_07_2018.mp3]

Arkadiusz Kobiela uspokaja, że na obecnym etapie protestu związek nie przewiduje żadnych drastycznych form działania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2protest_policja_Kobiela_10_07_2018.mp3]

Jeżeli postulaty policjantów nie zostaną spełnione protest może przybrać znacznie ostrzejszą formę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/3protest_policja_Kobiela_10_07_2018.mp3]

Jak podkreślają związkowcy z NSZZ Policjantów, ich protest ma charakter całkowicie apolityczny. Liczą też na to, że do protestu dołączą funkcjonariusze niezrzeszeni w związku. Wiele wskazuje na to, że inne służby mundurowe (Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna i Służba Celno-Skarbowa) zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych również podejmą niebawem decyzję o akcjach protestacyjnych.

ZD