Przebudowa Alei Wojska Polskiego przyczyną sporu na linii MZD – przedsiębiorcy

Na początku lutego wielu spośród najemców z Galerii Jurajskiej w Częstochowie wyraziło swoje niezadowolenie z obecnie trwających prac infrastrukturalnych związanych z przebudową Alei Wojska Polskiego. Wyrazem tego niezadowolenia było wystosowanie specjalnej petycji do Miejskiego Zarządu Dróg oraz Urzędu Miasta. Przedsiębiorcy chcą udrożnienia placu budowy dla ruchu samochodowego.

W związku z przebudową DK 91, dawna gierkówka – najważniejsza droga w ruchu lokalnym – została całkowicie zamknięta. Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie innego rozwiązania nie można było zastosować, bo dotrzymanie terminowej realizacji przebudowy DK 91 nie byłoby możliwe. W efekcie utrudnienia wpisały się już w naszą częstochowską codzienność. Na taki stan rzeczy zgody nie wyraża część najemców Galerii Jurajskiej.

Z petycji podpisanej przez najemców oraz wysłanej do przedstawicieli władz miasta, wynika, że z problemami wynikającymi z zamknięcia drogi na odcinku od al. Jana Pawła II do ulicy Krakowskiej, borykają się zarówno duże, globalne marki, jak i mali, lokalni przedsiębiorcy.

Wywołanym do tablicy rzecznik prasowy MZD, Maciej Hasik, odpowiada na zarzuty najemców:

Doprecyzujmy – przedsiębiorcy domagają się od MZD przygotowania specjalnej, tymczasowej przeprawy, dzięki której przejazd z Alei WP do Galerii Jurajskiej będzie możliwy. Jak piszą w petycji „zaniechanie realizacji tego obowiązku naraża Miasto Częstochowa na odpowiedzialność odszkodowawczą”. Urzędnicy miejscy z kolei odpowiadają, że wytyczenie przejazdu jest fizycznie niemożliwe:

Jak na tę sprawę reaguje dyrekcja Galerii Jurajskiej? W trakcie rozmowy z pracownikami sekretariatu usłyszeliśmy jasną odpowiedź – żadnego komentarza, tak długo, jak sprawa się toczy. Wygląda więc na to, że konfliktowi na linii najemcy – MZD przyjdzie nam się jeszcze przyjrzeć.