Przebudowa dróg w Mstowie

droga

Trwają roboty budowlane przy przebudowie dróg w ulicach Słowackiego i Sienkiewicza w Mstowie wraz z ich odwodnieniem. W ramach zadania powstaną:
– droga w ul. Słowackiego;
– droga w ul. Sienkiewicza;
– odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi do przebudowanego systemu odwodnienia – kanału deszczowego poprzez kratki ściekowe.
Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. z Żarek i powinny zostać zakończone w terminie do 30.06.2015r.