Przebudowa dróg w Olsztynie

ul-sobieskiego

W czasie tegorocznych wakacji kilka ulic w Olsztynie zyskało nowe nakładki. Na niektórych pojawiły się chodniki, miejsca postojowe i oświetlenie. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Sobieskiego wykonano parkingi przy wylocie na ul. Żwirki i Wigury, obustronny chodnik i wjazdy z kostki betonowej oraz odwodnienie w postaci wpustów i studni chłonnych.

Przy ul. Szkolnej wzdłuż ogrodzenia placu szkolnego położono nową nawierzchnię asfaltową. Powstała też zatoka parkingowa na kilka samochodów oraz pobocze i wjazdy z kostki brukowej. Na ul. 3-go Maja – od Zielonej do Sobieskiego – powstała nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m, a od Sobieskiego do Polnej jezdnia z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem i wjazdami. Nawierzchnię asfaltową i wjazdy z kostki brukowej zyskała także ul. Jodłowa.

Przy ul. Małej powstała nawierzchnia asfaltowa, parking dla 10 samochodów oraz rondo. Od skrzyżowania z ul. Zieloną powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Część ulicy zyskała chodnik oraz wpusty i studnie chłonne. Inwestycja kosztowała 800 tys. zł. Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 Gmina pozyskała 343 tys. zł. Partnerem w realizacji zadania była Wspólnota Gruntowa Olsztyna, dofinansowała zadanie kwotą 50 tys zł.

Gmina zbudowała także ciąg dalszy ul. Polnej – aż do lasu. Powstała nawierzchnia asfaltowa, chodniki i odwodnienie. Jezdnia o szerokości 5 metrów na długości 114 m ma chodnik obustronny, a dalej jednostronny. Wjazdy na posesję wykonano z kostki brukowej. Całość kosztowała 420 tys. zł.

fot. jurajski-olsztyn.pl