Przebudowa torowiska tramwajowego w alejach Kościuszki i Wolności

Remont torowiska, fot. Radio Fiat

Od poniedziałku 23 listopada br. rozpoczną się roboty w alejach Kościuszki i Wolności, w ramach kontynuowanej przebudowy torowiska tramwajowego w Częstochowie, realizowanej przez konsorcjum NDI. Początkowo zakres robót nie będzie obejmował skrzyżowań, a jedynie odcinki alei Kościuszki i alei Wolności między skrzyżowaniami.
Wykonanie zaplanowanych prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu pasa jezdni szerokości ok. 3 m wzdłuż torowiska tramwajowego. Roboty nie będą (na tym etapie) wymagały zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jednakże spowodują utrudnienia w ruchu na trasie przebudowy oraz w jej pobliżu.
Równocześnie będą kontynuowane prace (realizowane przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska tramwajowego w alei Armii Krajowej i w alei Niepodległości.
Ponadto kończą się budowy Centrów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych, co jeszcze wiąże się z pewnymi (malejącymi) utrudnieniami w ruchu.

źródło: MZDiT