Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie

2016-08-12droga-07

We Mstowie ukończono i oddano do użytku ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Dzięki temu pojawiła się możliwość przedłużenia drogi w kierunku cmentarza i Zespołu Szkół w Mstowie – co w znacznym stopniu rozładowałoby ruch pojazdów, którymi rano rodzice dowożą dzieci do szkoły. To jeden z najistotniejszych problemów komunikacyjnych Mstowa.

Inwestycja była zaplanowana w gminnym budżecie na 2016r. i zatwierdzona przez Radę Gminy Mstów na Sesji budżetowej w grudniu 2015r. Udało się ją sfinalizować podczas wakacji.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi (wraz z odwodnieniem) w ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie o dł. 329mb i szerokości 5m.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

  • podbudowa z kruszywa kamiennego (warstwy górna i dolna)

  • warstwa odsączająca z piasku

  • chodnik jednostronny o szerokości 1,5m z kostki brukowej

  • odwodnienie jezdni spadkami poprzecznymi i podłużnymi do kanału deszczowego

Teren ten jeszcze kilka lat temu był zachwaszczony i zaniedbany. Teraz udało się stworzyć ładną drogę osiedlową i „otworzyć” tę stronę Mstowa pod zabudowę mieszkaniową.