Przebudowa ul. Złotej – utrudnienia

Od 15 marca z uwagi na postępujące roboty przy przebudowie ul. Złotej, zmianie uległa organizacja ruchu. Ulica Złota na odcinku od ul. Mirowskiej jest zamknięta dla ruchu, a pozostaje dostępna jedynie dla mieszkańców i pracowników znajdujących się tam firm, za zgodą kierownika budowy. Mieszkańcy dzielnicy, pracownicy i inni użytkownicy dróg, korzystający dotąd z tego odcinka ulicy Złotej do przejazdów tranzytowych, mogą czasowo korzystać z możliwości alternatywnego przejazdu ulicami: Mirowską, Faradaya i Legionów.
Odcinek ulicy z zaplanowanymi robotami zaznaczono kolorem żółtym na uproszczonym schemacie, w postaci dołączonej do informacji mapki. Szczególną ostrożność należy zachować w nadchodzącym tygodniu w rejonie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulicy Złotej z ulicami Mirowską i Legionów.
Przebudowa będzie wieloetapowa, a odcinki ulicy Złotej ze zmianami i wykopami, będą zmieniały lokalizację aż do końca br., dlatego należy zachować szczególną ostrożność na całej długości placu budowy, aż do końca bieżącego roku.

źródło: MZDiT