Przeciw przemocy

dsc_0000-256

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się szkolenie „Przemoc w rodzinie, a problem uzależnień-perspektywa prawna”.

Konferencję poprowadził mecenas Grzegorz Wrona, konsultant działający w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Podczas szkolenia poruszone zostały tematy dotyczące m.in.:

– systemowej problematyki uzależnień związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

– wpływu uzależnienia na orzecznictwo sądów odnośnie art. 207 K.K,

– procedur prawnych w przypadku uzależnionego sprawcy przemocy,

– uzależnionej osoby doznającej przemocy – model pracy z perspektywy prawnej,

– wpływu uzależnienia na ocenę przemocy stosowanej w stosunku do dzieci,

– wagi opinii biegłych w procedurze leczenie odwykowego,

– procedury Niebieskiej Karty i zawartej w niej wątku uzależnień.

Organizatorami szkolenia byli: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Źródło: UM Częstochowa