Przedszkolaki łapią oddech

źródło fot.: UMWŚ w Katowicach

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w drugiej edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 31 sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę dotyczącą przyznania pomocy rzeczowej – w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego.
Lista rankingowa powstała na podstawie przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału w kampanii przez placówki oraz wnioskowania o przyznanie pomocy rzeczowej przez gminy.
Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane do 449 przedszkoli i placówek przedszkolnych z terenu 101 gmin Województwa Śląskiego. Zgodnie z regulaminem kampanii, każde przedszkole ujęte na liście rankingowej otrzyma maksymalnie dwa oczyszczacze powietrza, przy czym liczba urządzeń nie mogła przekraczać liczby sal dydaktycznych w placówce. Łącznie przedszkolom zostanie przekazanych 879 sztuk oczyszczaczy powietrza. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone do wszystkich placówek jeszcze w tym roku. Ich dostawa rozpocznie się po zawarciu umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie stanowiącej organ prowadzący danej placówki.
Wśród zakwalifikowanych przedszkoli znalazły się również placówki z naszego regionu, m. in. z Częstochowy, Kłobucka, Myszkowa, Kłomnic, Mykanowa, Rędzin czy Zawiercia.

Pełna lista zakwalifikowanych placówek znajduje się tutaj.

źródło: UMWS w Katowicach