Przedszkole zmienia nazwę

2016-04-przedszkole1-01

Po wielu latach funkcjonowania „Publicznego Przedszkola w Mstowie”, placówka zmienia nazwę. Rada Gminy przychyliła się do wniosku Rady Pedagogicznej, dzięki czemu nowa nazwa lepiej będzie oddawać lokalizację przedszkola, które kilka tygodni temu przeniosło się do nowego budynku.

Placówka pod nazwą: „Publiczne Przedszkole w Mstowie” funkcjonowało od wielu lat, choć adres placówki wskazywał na jego lokalizację w Wancerzowie. Mieszkańcy gminy byli przyzwyczajeni do tej sytuacji, ale faktem jest, że administracyjnie wyglądało to na bałagan. Dlatego na początku bieżącego roku Rada Pedagogiczna placówki wystąpiła do gminnych władz o jego uporządkowanie. Pretekstem stały się przenosiny do nowego budynku, który powstał na tej samej działce, co stary, wysłużony obiekt.

Działka, na której znajduje się nowy budynek przedszkolny położona jest w granicach administracyjnych miejscowości Wancerzów, i ten fakt ten obecnie odzwierciedlony jest także w nazwie placówki. Urząd Gminy w tej sprawie zwrócił się o stosowną opinię do Śląskiego Kuratorium Oświaty i po jej uzyskaniu podjął kroki, które uregulowały funkcjonujące przez wiele lat administracyjne zamieszanie.

Nowa nazwa placówki brzmi: Publiczne Przedszkole w Wancerzowie.