Przejazd w ciągu ul. Mała Warszawka zamknięty!

przejazd

Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował o zamknięciu przejazdu w ciągu ul. Mała Warszawka spowodowane remontem linii kolejowej przez PKP. Termin zakończenia prac przewidziano 17 listopada.