Przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

W niedzielę 17 grudnia odbyła się na Jasnej Górze uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Mówi podharcmistrz Przemysław Kowalski z ZHP Częstochowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/betlejemskie-swiatlo.mp3]

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

PN