Przesiewowe badania słuchu pierwszoklasistów

ucho

W Częstochowie rusza kolejna edycja programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Głównym celem działań jest wczesne wykrycie zaburzeń oraz objęcie opieką diagnostyczną, leczniczą i terapeutyczną dzieci z uszkodzeniem słuchu.
Aktualnie u ponad 35 % dzieci diagnozowane są problemy ze słuchem. Dzięki realizacji programu częstochowscy pierwszoklasiści otrzymają szansę na wczesne wykrycie wady słuchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Programem objęte zostaną wszystkie dzieci klas pierwszych częstochowskich szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na badanie.

KK