Przychodnie, które nie podpisały kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

DSCF6876

Nie wszyscy pacjenci z Częstochowy i regionu mogą udać się do swojej przychodni. Na terenie naszego miasta dwie przychodnie nie zawarły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W regionie takich przychodni jest kilka.
– Na terenie miasta Częstochowy nie podpisały aneksów do umów dwie placówki medyczne – na ul. Jasnogórskiej i na ul. Michałowskiego. Natomiast na terenie działania Delegatury w Częstochowie nie podpisały aneksu do umowy przychodnie w Kochanowicach, w Lisowie, w Koszęcinie i w Boronowie – mówi Małgorzata Leszczyńska, kierownik Delegatury NFZ w Częstochowie.
Pomimo braku porozumienia z częścią lekarzy pacjenci nie zostaną pozbawieni pomocy medycznej. – Przypominam wszystkim pacjentom, że mają prawo do składania nowych deklaracji u nowych świadczeniodawców. Jest takie prawo, które pozwala na bezpłatną zmianę przychodni nie częściej niż trzy razy w roku. Stosowne porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisał również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej w Częstochowie. W myśl zapisu zawartego w umowie pacjenci placówek medycznych, które nie podpisały aneksów na leczenie, będą mogli korzystać z porady lekarskiej właśnie w szpitalu – w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, natomiast w dni wolne od pracy całodobowe świadczenia udzielane są przez placówki, które podpisały umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – wyjaśnia kierownik Delegatury w Częstochowie.
Dzień dzisiejszy (2 stycznia) jest ostatnim, kiedy świadczeniodawcy, którzy do tej pory nie podpisali umów, mogą przystąpić do stosownego porozumienia. Jeżeli w następnych dniach dana placówka zdecyduje się na przystąpienie do umowy z NFZ-em, będzie musiała zebrać odpowiednią liczbę deklaracji.

Skupiające lekarzy rodzinnych Porozumienie Zielonogórskie nie zawarło ugody z Ministerstwem Zdrowia w sprawie wynagrodzenia za – między innymi – nowe obowiązki związane z wprowadzanym od stycznia pakietem onkologicznym.