Przygotowania do wprowadzenia pakietu onkologicznego

5350ae5276983b1539c839e3833e06a8

fot. szpitalparkitka.com.pl

Wraz z nadejściem Nowego Roku w życie wejdzie pakiet onkologiczny, dzięki któremu pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą mogli liczyć na szybszą diagnostykę. Pakiet znosi również limity na leczenie raka. Założeniem pakietu jest skrócenie do minimum czasu od zdiagnozowania nowotworu do rozpoczęcia leczenia pacjenta z chorobą nowotworową.

Pakiet zakłada podzielenia procesu leczenia na dwa etapy. – Pierwszy etap, trwający 14 dni, to jest czas, kiedy pacjent z Kartą Onkologiczną zgłasza się do rejestracji w poradni specjalistycznej i w tym czasie musi zostać wyznaczony mu termin badania u lekarza specjalisty oraz badania specjalistyczne – wyjaśnia rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Magdalena Sikora. – Po tych 14 dniach pacjent zgłasza się do lekarza, który kierował go na badania, i na podstawie wyników badań potwierdza się bądź wyklucza chorobę nowotworową – dodaje. Jeżeli lekarz stwierdzi nowotwór, pacjent wkracza wówczas w drugi etap leczenia, który trwa 4 tygodnie. – Jest to czas pogłębionej diagnostyki, czyli zlecane są bardzo specjalistyczne badania. Etap ten kończy się konsylium lekarskim – mówi rzecznik Szpitala.

Szpital przy ul. Bialskiej powołał już konsylium. W jego skład wchodzą doświadczeni lekarze z różnych dziedzin medycyny. Konsylium, badając pacjenta, oglądając jego dokumentację medyczną, określa plan leczenia nowotworu i rodzaje terapii, które będą stosowane podczas leczenia. – Nasz szpital, przygotowując się do wprowadzenia pakietu onkologicznego, wyznaczył koordynatorki, czyli pielęgniarki, które będą pomagać pacjentom umawiać się na wizyty u specjalistów i opiekować się pacjentami w razie zmian terminów badań czy w innych sytuacjach, w których sam pacjent mógłby się pogubić – informuje Magdalena Sikora.
Pomimo tego, że na obecną chwilę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zrobił wszystko, by przygotować się do wprowadzenia pakietu onkologicznego, są jednak obawy, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. – To jest dla nas nowość, więc obawiamy się, ponieważ jest to duże wyzwanie organizacyjne. Nie możemy być pewni, czy uda nam się zmieścić w wyznaczonych terminach wszystkich pacjentów, ponieważ do lekarzy specjalistów kolejki są bardzo długie, a pacjenci są już zapisani na przyszły rok – mówi rzecznik. Szpital musi zapewnić pacjentom z Kartą Onkologiczną osobną kolejkę do specjalisty, by ci jak najszybciej mogli zostać poddani badaniom.
Pakiet onkologiczny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Przystąpienie do pakietu jest dobrowolne.