Przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa z bp. Andrzejem Przybylskim – XXVII niedziela zwykła, 8 października

XXVII niedziela zwykła przynosi czytania z Księgi Izajasza (Iz 5,1-7), z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,6-9) i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 21,33-43), zatrzymując nas przy psalmie 80. (Ps 80,9.12-16.19-20) i wskazując na zdanie z Ewangelii św. Jana (J 15,16). Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego, przygotowujących do niedzielnej liturgii Słowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/RozwazaniaNiedzlneBPPrzybylskiCALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska