Pszczelarze z Blachowni obchodzili jubileusz

10

Koło Pszczelarzy w Blachowni świętowało 60-lecie istnienia.

Jubileuszowe obchody zapoczątkowała uroczysta Msza Św w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Blachowni. W dalszej części przemawiali zaproszeni goście oraz odbyło się wręczenie okolicznościowych odznaczeń.

Koło Pszczelarzy w Blachowni działa nieprzerwanie od 1956. Posiada sztandar i aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności.

Pszczelarstwo w Polsce w większości jest mocno rozdrobnione, co niekorzystnie wpływa na ekonomikę całego sektora produkcji miodu i innych produktów pszczelich. Niska opłacalność i wielkość produkcji, duże koszty przy jednoczesnym braku kapitału na inwestycje, ograniczają możliwości rozwoju małych pasiek, przez co w ostatnich latach struktura pasiek w kraju zasadniczo się nie zmienia. Liczba rodzin pszczelich w całym kraju to niespełna półtora miliona.

info i foto za: http://www.blachownia.pl/