Publiczny transport zbiorowy – ekspertyza

Nowy Obraz - mapa bitowa

W obecności zarządów powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, radnych powiatowych oraz wójtów i burmistrzów naszych gmin, w siedzibie częstochowskiego starostwa zaprezentowano wczoraj (19 maja br.) ekspertyzę przygotowaną przez warszawska firmę Blue Ocean Business Consulting dotyczącą analizy wyboru operatora na liniach użyteczności publicznej, w tym zasadności powołania podmiotu wewnętrznego dla powiatu częstochowskiego i kłobuckiego.

Autorzy ekspertyzy m.in. wskazali wady i zalety przyjęcia przez samorządy każdego z trzech dopuszczalnych przez prawo trybu wyłonienia operatora świadczącego usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz określili plusy i minusy ewentualnej komunalizacji częstochowskiego PKS-u. Z dokumentu wynika jednoznacznie, że to ostanie rozwiązanie (komunalizacja PKS) jest najmniej korzystne zarówna dla powiatu, jak dla samego PKS. Zgodnie bowiem z przepisami, spółka PKS pełniąc rolę tzw. podmiotu wewnętrznego, nie mogłaby prowadzić działalności komercyjnej (dziś jest ona źródłem znacznej części dochodów tej firmy), swoje usługi mogłaby świadczyć tylko na terenie dwóch powiatów (gdyby powiat częstochowski i kłobucki utworzyły związek powiatów), nie mogłaby startować w przetargach na wybór operatora w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Ponadto samorządy występujące w roli właściciela PKS –u byłyby zobowiązane do wypłacania spółce rekompensaty pokrywającej różnicę między kosztami a przychodami oraz do wypłaty „rozsądnego zysku”. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową spółki , stan jej taboru itp. koszty związane z jej komunalizacją i dalszym funkcjonowaniem, byłyby dla powiatu nie do udźwignięcia. A – jak zaznaczył skarbnik powiatu Krzysztof Toczko – powiat nie ma możliwości dalszego zadłużania się.

Twórcy ekspertyzy nie mieli żadnych wątpliwości, że optymalnym dla powiatu trybem wyboru operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest przetarg publiczny na koncesję. Jednak ostateczne słowo w tej kwestii należeć będzie do Rady Powiatu.