Punkt „Czystego Powietrza” w Mykanowie

Źródło fot. YouTube

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski oraz premiowanie gmin, z których terenów wniosków tych wpłynie najwięcej. To nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Do ich grona niedawno dołączyła gmina Mykanów. Dzięki podpisanemu dokumentowi jej mieszkańcy będą mogli dopełnić szereg formalności praktycznie na miejscu – wyjaśnia Dariusz Pomada, wójt gminy Mykanów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_CZYSTE_POWIETRZE_MYKANOW_10_05_2021.mp3]

W imieniu gminy Mykanów porozumienie o współpracy podpisał jej wójt – Dariusz Pomada. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentował natomiast prezes Tomasz Bednarek, który podkreśla, że program „Czyste Powietrze” już przyniósł wymierne efekty, a można liczyć, że uruchomienie punktów konsultacyjnych bliżej mieszkańców rozpropaguje go jeszcze bardziej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_CZYSTE_POWIETRZE_MYKANOW_10_05_2021.mp3]

Na utworzenie gminnych punktów „Czystego Powietrza” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy czym każda gmina ma otrzymać do 30 tys. zł – mówi poseł Lidia Burzyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_CZYSTE_POWIETRZE_MYKANOW_10_05_2021.mp3]

Planuje się, że mniej-więcej 1/3 gmin z zawartym porozumieniem w ramach programu otrzyma dodatkowe bonusy za największą aktywność pod względem liczby składanych wniosków.

BNO