Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś”

foto

Już od ponad dwudziestu lat działa w naszym mieście Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, które realizuje szereg ciekawych i niezwykle ważnych inicjatyw pro obywatelskich. Wśród nich są między innymi: Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Centrum Interwencji Kryzysowej, Świetlica Socjoterapeutyczna i Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystanek Bardo”. „Realizujemy teraz od września taki projekt – Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś” – skierowany do dzieci i ich opiekunów, rodzin kiedy mają jakieś różne, trudne sytuacje kryzysowe. Nieraz jest tak, że to dzieci przychodzą z problemem i potem przyciągają swoich rodziców, opiekunów. Będzie tam też można uzyskać porady pedagogiczne, psychologiczne, ale też prawne. I jest też hostel dla dzieci” mówi dyrektor Ewa Lichterowicz. Więcej informacji o inicjatywach i programach pomocowych Towarzystwa, można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej instytucji. Aby wspomóc jej działalność, można na przykład przekazać jeden procent podatku dochodowego w corocznym rozliczeniu.

MT

foto: www.mops.czestochowa.pl