Punkty pomocy Ukraińcom

Miejski punkt informacyjno-pomocowy dla uchodźców z Ukrainy/fot. Radio Fiat

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski, mogą znaleźć schronienie także w Częstochowie. Potrzebujący wsparcia otrzymają pomoc w kilku punktach. Pierwszy z nich znajduje się w miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5.

Pracownicy punktu informacyjno-pomocowego, z którymi skontaktować się można pod numerem 780-031-217 świadczą pomoc od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Każdy, kto przyjedzie do Częstochowy w innej porze, nie zostanie jednak pozbawiony wsparcia. O szczegółach mówi rzecznik urzędu miasta Włodzimierz Tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_punkt_Tutaj_21_03_2022.mp3]

Od poniedziałku do soboty, w godz. 9.00-17.00, pomoc dla uchodźców świadczona jest również w Centrum Kryzysowym przy ul. Ogrodowej, za którego organizację odpowiada częstochowska Caritas we współpracy z miastem. Na miejscu rozdawane są paczki z żywnością i produktami higienicznymi oraz talony na obiady. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 interesantów przyjmuje też urzędnik. Jak mówi koordynatorka punktu Sofia Miezientseva – chociaż miejsc noclegowych w Centrum brak, każdy potrzebujący nie zostanie bez pomocy. Każdego dnia o wsparcie proszą kolejne grupy osób:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_punkt_Miezientseva_21_03_2022.mp3]

Tymczasowe miejsca noclegowe oferuje również Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL, którego misją jest towarzyszenie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz chorym. W razie potrzeby miejsca w placówkach udostępnione zostaną także dla uchodźców cieszących się pełnym zdrowiem. Każdy, kto chciałby skorzystać z pomocy może skontaktować się z Ewą Lenart, dzwoniąc na numer 502-298-101.

Wsparcie dla Ukraińców cały czas świadczy również Jasna Góra, która przyjmuje uchodźców w Domu Pielgrzyma oraz w Halach. Jednocześnie przypominamy, że w każdą niedzielę sprawowana jest na Jasnej Górze Msza św. w języku ukraińskim.