Radni głosują nad budżetem – trwa sesja Rady Miasta

foto sesja

Trwa V sesja VII kadencji Rady Miasta Częstochowy, podczas której zastępca prezydenta – Ryszard Stefaniak przedstawił dochody miasta uzyskane od 1 stycznia do 19 grudnia 2014 roku. Wyniosły one ponad 1 miliard 42 miliony złotych, co stanowi 93,5 % planowanych dochodów w roku 2014.
Radni wybrali już Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: Jerzy Nowakowski, Zbigniew Mizgalski i Łukasz Wabnic. Przyjęto również uchwałę w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Częstochowy. Projekt ten powstał w związku z przekroczeniem siedmiokrotności kwoty bazowej otrzymywanej przez prezydenta miasta, co wiąże się z koniecznością zwrotu 1400 zł przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka do Urzędu Miasta. W przyjętej dziś uchwale znalazł się zapis mówiący, że wynagrodzenie prezydenta miasta Częstochowy nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014 – 2031 oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. Podczas tego punktu dyskusji radni obradowali nad autopoprawką do budżetu na rok 2014 związaną z pożyczką dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w kwocie 450 tys. złotych. Szpital sumę tę przeznaczyć ma na spłatę bieżących zobowiązań. Spłata pożyczki ma odbywać się w ratach: 300 tys. zł do 2016 roku i 150 tys. zł do 2017 roku. Ten punkt dyskusji wzbudził duże kontrowersje wśród zebranych na sali sesyjnej UM. Okazało się bowiem, że straty operacyjne szpitala wynoszą 4 mln zł, stąd też padła propozycja o zwołaniu specjalnej sesji Rady Miasta, podczas której będzie można dyskutować o sytuacji szpitala i szukać rozwiązań dla sytuacji, w której znalazła się placówka.
Trwająca sesja jest ostatnią w bieżącym roku.