Radni podjęli ważne uchwały

Sesja Rady Miasta/fot. bip.czestochowa.pl

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta, zgoda na zbycie kilku nieruchomości oraz powołanie Komisji Klimatu w miejscu istniejącej już pod nazwą Infrastruktury i Ochrony Środowiska, to niektóre z wielu tematów poruszonych na ostatniej Sesji Rady Miasta. Dyskusja nad programem obrad oraz późniejsze głosowanie odbyły się w trybie zdalnym, 20 maja.

Raz w roku prezydent miasta przedkłada radzie stosowny raport, obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania samorządu. Podczas sesji radni rozpatrują dokument, a następnie decydują o udzieleniu włodarzowi tzw. wotum zaufania. W przypadku absolutorium sytuacja wygląda podobnie. Radzie miasta przedstawiane jest sprawozdanie finansowe oraz to, z wykonania budżetu. Według jednego z częstochowskich radnych prezydent miasta nie zasłużył na udzielone mu zaufanie. Jak twierdzi Paweł Ruksza – budżet nie został bowiem zrealizowany prawidłowo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_sesja_Ruksza_21_05_2021.mp3]

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta: „W celu prawidłowej realizacji budżetu trzeba było podjąć wiele działań oszczędnościowych i ograniczać wydatki bieżące w niemal każdej dziedzinie. Zaoszczędzone środki kierowane były przede wszystkim na zabezpieczenie zadań oświatowych oraz z zakresu zdrowia i pomocy społecznej”. Działania te przedstawione zostały w raporcie o stanie miasta, jednak jak dodaje rady Ruksza – merytoryka dokumentu budzi kontrowersje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_sesja_Ruksza_21_05_2021.mp3]

Podczas sesji poruszono również kwestię sprzedaży kilku nieruchomości miejskich usytuowanych przy ulicach św. Augustyna, Mostowej, Jerzego Szajnowicza-Iwanowa czy Krakowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_sesja_Ruksza_21_05_2021.mp3]

W czasie zdalnych obrad radni odrzucili natomiast kilka petycji skierowanych przez mieszkańców. Chodziło m.in. o przeprowadzenie Referendum Ludowego oraz przymus szczepień i obawę przed segregacją sanitarną. Częstochowianie wnosili również o zmianę organizacji w funkcjonowaniu szpitala miejskiego.

20 maja Rada Miasta postanowiła również, że w miejscu Komisji Infrastruktury i Ochrony Zdrowia powstanie Komisja Klimatu.

ABK