Radomsko: 12 tys. złotych na zakup książek

ksiazki

Miasto Radomsko otrzymało dotację w wysokości 12 tys. zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Realizatorem zadania w ramach Priorytetu 3 Programu – „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” będzie szkoła, której wniosek został rozpatrzony pozytywnie tj. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 5 w Radomsku przy ul. Rolnej 65.