Radomsko: bezpłatne przejazdy dla uczniów już w 2018 roku

W minioną środę, 22 listopada, radomszczańscy radni podczas sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli prezydencką uchwałę wprowadzającą bezpłatną komunikację miejską dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta. Po uzyskaniu opinii Wojewody Łódzkiego uchwała będzie mogła wejść w życie już 1 stycznia 2018 roku.

Projekt przygotowany z inicjatywy prezydenta Jarosława Ferenca przewiduje bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów aż do momentu zakończenia nauki. Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych przejazdów były dzieci do lat czterech oraz seniorzy, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia. Jak wyjaśnia prezydent Radomska, główne cele wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla mieszkających w mieście dzieci i młodzieży szkolnej to zachęcenie i wypracowanie przyzwyczajenia do korzystania z komunikacji publicznej wśród młodych mieszkańców, dążenie do zwiększenia liczby pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz  uczynienie Radomska miastem przyjaznym i otwartym, a także konkurencyjnym w stosunku do sąsiednich miejscowości.

Źródło: UMR