Radomsko: dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych

roboty drogowe

Mieszkańcy dzielnic Bartodzieje, Bogwidzowy, Sucha Wieś i Folwarki w Radomsku mogą uzyskać 50-procentowe dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Warunkiem jest zgłoszenie się do PGK minimum 50 chętnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił niedawno program priorytetowy pt. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku chce z niego skorzystać, aby umożliwić mieszkańcom miasta uzyskanie dotacji w wysokości połowy kosztów. PGK będzie mogło wystąpić o dotację, jeśli wpłynie minimum 50 wniosków. Możliwość wsparcia na wykonanie przyłącza mają mieszkańcy czterech dzielnic, w których PGK od 2012r. budowało kanalizację.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 50% wartości robót, ale nie przekroczy trzy tysiące złotych na jedno przyłącze. Za wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej na aktualnej mapie do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej trzeba byłoby zapłacić indywidualnie ok. 1000-1500 zł. Jeśli ktoś się zdecyduje teraz – PGK zrobi to za 500 zł. Wnioski w ramach programu należy składać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12 w Radomsku do 29 stycznia 2016 r.  Przypominamy, że podłączanie posesji do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest ustawowym obowiązkiem mieszkańców.

PGK pomyślało też o mieszkańcach Radomska, którzy chcą wykonać tylko projekt techniczny przyłącza i przygotowało dla nich odrębną ofertę. Każdy kto będzie chciał podłączyć swoją posesję do kanalizacji miejskiej może liczyć na wykonanie projektu przyłącza oraz inwentaryzacji powykonawczej za 500 zł. Termin składania wniosków w tym wypadku mija dopiero 30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji na temat podłączeń kanalizacyjnych można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, pod nr. tel. 44 682 47 37 lub mailowo pod adresem: wodociagi@pgk-radomsko.pl.

Informacja UM Radomska