Radomsko: jak będziemy jeździć w centrum miasta

plan
Rekomendacje w sprawie nowej organizacji ruchu w centrum Radomska oraz lokalizacji strategicznych parkingów przyjął podczas czwartkowego posiedzenia komitet sterujący ds. rewitalizacji. O najważniejszych rozwiązaniach wypowiedzą się w konsultacjach społecznych mieszkańcy miasta.
Cztery warianty organizacji ruchu w ścisłym centrum miasta rozpatrywali członkowie komitetu. Poszukiwano wspólnego stanowiska na temat wyłączenia z ruchu kołowego odcinków ulicy Reymonta od muzeum do poczty i dalej do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego oraz ulicy Mineralnej (tzw. między parkami). Rozpatrywano możliwość wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Piłsudskiego na odcinku od przyszłego ronda przy MDK do Placu
3-go Maja oraz na ulicy Żeromskiego.
Największe poparcie zyskał wariant A, przewidujący ruch jednokierunkowy na ulicy Żeromskiego i wjazd na rondo, również jednokierunkowy zjazd z ronda w ulicę Piłsudskiego (w stronę placu 3-go Maja) i dalej ulicą Mineralną do Krakowskiej, z możliwością dojazdu do parkingu przy poczcie. Całkowicie wyłączony dla ruchu kołowego byłby odcinek ulicy Reymonta od muzeum do poczty, zaś dalszy odcinek do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego będzie dopuszczony do ruchu dla komunikacji publicznej, ale zamknięty dla ruchu samochodów.
Kolejną kwestią poruszaną podczas posiedzenia komitetu była lokalizacja parkingów. Przyjęto założenie, że przy projektowaniu każdego fragmentu rewitalizowanego obszaru wyznaczenie największej możliwej liczby miejsc postojowych będzie priorytetem. Tak, jak do tej pory wykorzystywane będą parkingi przy ul. Kościuszki (naprzeciwko Klasztoru) oraz przy straży pożarnej. Mimo, że nie ma jeszcze analizy, która oszacowałaby potrzeby w tym zakresie, członkowie komitetu zgodnie stwierdzili, że miejsc parkingowych w centrum jest za mało. Dlatego rozważano zlokalizowanie ich m.in. na działce przy ul. Przedborskiej w pobliżu kościoła pw. Św. Lamberta – to rozwiązanie uznano za dość kosztowne, bo działka jest prywatną własnością. Druga lokalizacja, która uzyskała rekomendację komitetu, to teren miejski pomiędzy ulicami Kościuszki i Reymonta, z planowanym dojazdem między boiskiem i sanepidem i dojściem kładką przez Radomkę.
W głosowaniu członkowie komitetu zdecydowali ponadto, że Plac 3-go Maja co do swojej przyszłej funkcji, ma być bardziej placem niż parkiem. Zaznaczono, że nie stanie się „betonową pustynią”. O rekomendacjach komitetu wypowiedzą się w najbliższych tygodniach mieszkańcy Radomska.

Informacja UM Radomska