Radomsko: konsultacje w sprawie rewitalizacji centrum miasta

rewitaliazacja

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc zarządził konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji centrum miasta. Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z „Gminnym Programem Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020”, wyrazić swoją opinię i przedstawić ewentualne uwagi oraz propozycje.

Projekt programu wyłożony zostanie w Wydziale Rozwoju Miasta, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.radomsko.pl.

„Gminny Program Rewitalizacji centrum miasta Radomska 2020” będzie wyłożony do publicznego wglądu w Wydziale Rozwoju Miasta (p. 202) w dniach 22 lipca – 22 sierpnia br.

4 sierpnia o godz. 16.00 w ramach konsultacji zaplanowano „spacer studyjny” połączony z warsztatami pt. „Odkryć zapomniane” – rozpoczęcie na placu 3-go Maja. Natomiast 18 sierpnia o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury zaplanowano publiczną debatę.

W trakcie konsultacji mieszkańcy mogą zgłaszać swojej uwagi na specjalnie przygotowanym formularzu, który dostępny będzie w wymienionych wcześniej miejscach. Formularze będzie można wysyłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5, pocztą elektroniczną na adres um@radomsko.pl oraz osobiście przynosić do siedziby urzędu.

Informacja UM Radomska