Radomsko: Miejska Rada Sportu powołana

urzad radomsko

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dniem 31 marca powołana została na kadencję 2015-2019 Miejska Rada Sportu w Radomsku. W skład rady wchodzi 9 osób. Trzy spośród wymienionych osób reprezentują organizacje pozarządowe i kluby sportowe, kolejne trzy wywodzą się ze środowiska nauczycieli wychowania fizycznego z radomszczańskich szkół, kolejne trzy do pracy w radzie wskazane zostały przez prezydenta miasta.

Miejska Rada Sportu jest organem doradczym i opiniodawczym prezydenta w zakresie spraw z szeroko rozumianego sportu.