Radomsko: nowe oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych

W Radomsku trwają prace związane z wykonaniem nowego oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Nowe oznakowanie tj. nawierzchnia pełna w kolorystyce niebieskiej, koperta P-20 i oznakowanie P-24 jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Z uwagi na racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych kolorem niebieskim zostało ujęte wraz z pozostałym oznakowaniem poziomym dróg gminnych. Wykonawca robót w pierwszej kolejności w ramach otrzymanego zlecenia przystąpił do wykonania oznakowania stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych i przejść dla pieszych, w dalszej kolejności będzie uzupełniał linie segregacyjne, krawędziowe oraz strzałki kierunkowe.

Jak informuje magistrat, prace potrwają do końca sierpnia br.

Źródło/fot. UM Radomska