Radomsko: obwodnica zrealizowana wzorowo

DCIM100GOPRO

Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi zakończył audyt budowy obwodnicy Radomska w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Unii Europejskiej. Kontrolerzy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do realizacji tego projektu.

Kontrola przeprowadzona została w marcu br. UKS wziął pod lupę m.in. prawidłowość procedur przetargowych, prawidłowość udzielania zamówień „z wolnej ręki” oraz realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Badano także terminowość ponoszenia wydatków oraz kwalifikowalność kosztów.

W protokole pokontrolnym czytamy m.in. „operacja (budowa obwodnicy) została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów”.

Zadowolenia z efektów audytu nie kryje prezydent Anna Milczanowska. – To pierwszy w naszym mieście projekt o tak ogromnej wartości, tym bardziej mamy prawo być dumni, że tak pozytywnie oceniono jego realizację.

Przypomnijmy, w latach 2007-2014 miasto wybudowało fragment obwodnicy o długości 6,55 km, z przebudową trzech skrzyżowań (powstały ronda) i budową pięciu drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów.

Wybudowanie obwodnicy ma wśród swoich efektów także oszczędności. Oszacowano, że w przewozach pasażerskich zaoszczędzony czas jest wart rocznie blisko 5,7 mln zł, zaś w przewozach towarowych ponad 1,7 mln zł.

Łączna ostateczna wartość projektu to 54.070.695,76 zł, dofinansowanie z UE wyniosło 35.699.769,70 zł.

Informacja, fot.: UM Radomska