Radomsko: program usuwania azbestu

azbest

Urząd Miasta w Radomsku informuje, że osoby dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością na terenie miasta Radomska, na której znajdują się wyroby zawierające azbest i którzy w bieżącym roku planują wymianę pokrycia dachu, mogą składać do 27 marca br. wnioski o sfinansowanie usługi usunięcia tj. transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Po pozytywnej ocenie wniosku zostanie wyłoniona firma, która dokona odbioru i utylizacji odpadów. Koszt demontażu i nowego pokrycia dachu pokrywa właściciel posesji.

WAŻNE: Odpady zawierające azbest muszą zostać zmagazynowane w miejscu, gdzie możliwy będzie dojazd samochodem ciężarowym i załadunek zgromadzonych odpadów. Jeżeli nie będzie zapewniona możliwość dojazdu samochodem ciężarowym odpady nie zostaną odebrane. Odpady winny znajdować się na palecie i powinny być zabezpieczone folią zgodnie z wymogami odpowiednich rozporządzeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

Wymagany wniosek oraz szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.radomsko.pl