Radomsko: rewitalizacja – zapraszamy mieszkańców

urzad radomsko

W najbliższy wtorek, 16 czerwca, o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta w Radomsku zaplanowane jest spotkanie dotyczące rewitalizacji centrum miasta. Serdecznie zapraszamy mieszkańców centrum, właścicieli nieruchomości i najemców, ale nie tylko, gdyż spotkanie ma charakter otwarty.

To kolejny etap rozmów z mieszkańcami miasta o tym, jak ma wyglądać centrum Radomska. Odbyły się już, kilka tygodni temu, spotkania w plenerze, kilka dni temu gościli w urzędzie przedsiębiorcy, stale i dynamicznie pracuje komitet sterujący.

Podczas piątkowego spotkania komitetu podsumowane zostały wyniki ankiety dotyczącej opinii mieszkańców o tym, jak powinien być zorganizowany ruch kołowy w centrum miasta. Wyniki badania opinii pokazują, że większość radomszczan chce zmian w tym zakresie. Jak przypomina przewodniczący komitetu wiceprezydent Wojciech Ślusarczyk, wynik badania opinii jest dla pracujących nad założeniami do rewitalizacji pewną wytyczną, ale na decyzję w tej sprawie jest jeszcze za wcześnie.

Podczas spotkania omówiono potrzeby remontu sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz budowę ciepłociągów w centrum. Poruszono również temat zagospodarowania terenów zielonych, przebiegu ścieżek rowerowych i historycznych ścieżek edukacyjnych, które mogą być w przyszłości atrakcją centrum Radomska.

Informacja UM Radomska