Radomsko: teren przy ul. Piastowskiej zmieni swoje oblicze

Podczas czwartkowej sesji (27 kwietnia) radni miejscy przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2017 rok. Celem zmian było m.in. wprowadzenie kilku zadań.

Jednym z nich jest udzielenie przez prywatnego przedsiębiorcę wsparcia finansowego w wysokości 400 tys. złotych na przebudowę fragmentu miasta znajdującego się w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1. 350 tys. złotych przedsiębiorca zamierza dołożyć do budowy parkingu i nowego ciągu komunikacyjnego, mającego powstać pomiędzy szkołą a istniejącymi punktami usługowo – handlowymi.  A 50 tys. złotych ma zostać przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy ulicy Piastowskiej (naprzeciwko siedziby Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. Parking i układ komunikacyjny pomiędzy szkołą a istniejącymi punktami usługowo – handlowymi zostanie realizowany w tym roku. Projekt przebudowy już jest. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.  Jeszcze w tym roku ma powstać także projekt na skwer. Władze miasta oraz radni nie ukrywają zadowolenia, ponieważ  jest to bardzo dobry przykład realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku to 715 tys. złotych.
Wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2018 roku to 100 tys.

Ponadto podczas sesji zwiększono o 200 tys. kwotę przeznaczoną na remonty dróg. Miasto przyznało także dotacje celowe na  przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków kościelnych znajdujących się w kościele pw. św. Lamberta oraz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku.

Informacja UM Radomska