Radomsko: USC wrócił do dawnej siedziby

Po dwu i półrocznej przerwie Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku wraca do siedziby przy ul. Narutowicza 1, która została gruntownie wyremontowana i zmodernizowana.

2 października oficjalnie otworzono wyremontowaną siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent Jarosław Ferenc wraz z kierownik USC Małgorzatą Morawską. Obiekt poświęcił ks. Antoni Arkit, proboszcz parafii św. Lamberta. W uroczystości uczestniczyli też wójt Gminy Radomsko Marian Zaborowski, sekretarz miasta Jan Suwart oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Więcek. Zadowolenia z ukończenia remontu nie ukrywał prezydent Jarosław Ferenc.

Po przeprowadzonej renowacji Urząd Stanu Cywilnego sprawia wrażenie bardzo nowoczesnego. Mieszkańcy, którzy do tej pory byli obsługiwani w małej sali przy Placu 3 Maja, będą mogli załatwiać urzędowe sprawy w komfortowych warunkach – zauważa prezydent, dodając jednocześnie, iż w sali ślubów z pewnością odbywać będą się uroczyste Sesje Rady Miasta, jak również obchody ważnych dla miasta rocznic.

Koszt inwestycji realizowanej przez Miasto Radomsko wyniósł ponad 1.250 000, 00 zł. Od marca 2015 roku urząd tymczasowo zajmował pomieszczenie przy Placu 3 Maja 10. Dokumentację projektową dotyczącą siedziby USC opracowała Pracownia Architektoniczna Witolda Dominika z Częstochowy. Na podstawie umowy z 17 sierpnia 2016 roku podpisanej przez Miastem Radomsko i radomszczańską firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Piotr Machalewski i Witold Świtkowski przystąpiono do koniecznych prac. Nadzór sprawował konserwator zabytków.

Przebudowano istniejące pomieszczenia oraz dobudowano zewnętrzną platformę przystosowaną do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymieniono instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylacyjną oraz przebudowano instalację centralnego ogrzewania. W trakcie usuwania tynków z sufitu w budynku Muzeum, w części nad pomieszczeniami zajmowanymi przez USC stwierdzono, że konieczne jest wykonanie remontu konstrukcji dachu, co również zostało wykonane.

Swój wygląd zmieniła sala ślubów, zwiększono liczbę pomieszczeń dla pracowników, do których zakupiono nowe meble, zorganizowano pomieszczenie archiwalne do przechowywania ksiąg stanu cywilnego, wygospodarowano miejsce na pomieszczenie socjalne oraz serwerownię. Na piętrze znajduje się także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku zabudowano część pod schodami uzyskując miejsce na dodatkową dokumentację. Zamontowano nowe parapety, obudowano grzejniki, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. Zdemontowana została krata, która dotychczas znajdowała się w oknie oraz przed wejściem do budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonano także nową bramę na dziedziniec Muzeum Regionalnego.

Część pomieszczeń zajmowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku wyposażona została w niezbędną instalację przeciwpożarową i antywłamaniową. Sala ślubów oraz poczekalnia została podłączona do nowej aparatury nagłaśniającej. Zmieniło się także otoczenie Urzędu Stanu Cywilnego zyskując nowy parking.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00

Informacja/fot. UM Radomska