Radomsko: wspólna inwestycja Miasta i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

urzad miasta

W miniony czwartek, 28 lipca, między Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Miastem Radomsko podpisana została umowa, na mocy której rozpocznie się rozbudowa ulicy Geodetów, znajdującej się na terenach radomszczańskiej podstrefy ŁSSE.

Wspólne przedsięwzięcie obejmuje m.in. poszerzenie istniejącej jezdni, budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 300 m., przebudowę istniejącej oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i budowę oświetlenia ulicznego.

W 2016 roku Łódzka Strefa przeznaczyła kwotę 500 tys. złotych na wykonanie robót ziemnych bez korytowania pod konstrukcję jezdni, kanalizacji deszczowej, elementów oświetlenia ulicznego oraz innych elementów drogowych w ramach kwoty dofinansowania. Miasto zapewni bieżące finansowanie inwestycji w 2017 roku.

Szacowany koszt inwestycji to 1. 143 tys. złotych.

Źródło: UM Radomsko