Radomszczanie apelują w sprawie obwodnicy

milczanowska

Mieszkańcy Radomska i okolic włączyli się w akcję poparcia dla umieszczenia budowy obwodnicy Radomska w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Łącznie poparcie wyraziło 13 instytucji oraz 3393 osoby. Formularze i listy z podpisami trafiły w piątek (30 stycznia) do Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który przeprowadza konsultacje społeczne projektu tego programu. Radomszczanie domagają się, żeby na liście inwestycji podstawowych umieszczona została budowa obwodnicy w ich mieście, a konkretnie dwa brakujące odcinki – od ul. Krakowskiej do ronda przy ul. Brzeźnickiej oraz od ronda przy ul. Narutowicza do DK nr 42 w kierunku Przedborza. Do ministerstwa dostarczone zostały również listy poparcia z 2011 roku.

Źródło: UM Radomsko