Rajd Parasolowy PTTK

rower - KR

22 listopada 2014 r., niezależnie od warunków atmosferycznych, odbędzie się  XVIII Raj Parasolowy organizowany przez Oddział Regionalny PTTK.

Meta zlokalizowana będzie w budynku Zespołu Szkół w Witkowicach i będzie czynna od godz. 12 do 14. Trasy dojazdowe są bardziej zróżnicowane: rowerowe – dowolne o długości minimum 15 km; piesza nr 1 – Zawada (parking przy cmentarzu) o godz. 9 – Zberezka – Ludwików – (dowóz uczestników z Ludwikowa do Witkowic) – Witkowice (długości 7 km); piesza nr 2 – Huby o godz. 9 – Adamów – Niwki – Witkowice (długości 8 km). W przypadku tras pieszych dojazd na start autobusem organizatorów za specjalną dopłatą.

Uczestnicy muszą spełnić pewne warunki. Niezależnie od pogody każdy musi posiadać parasol, chroniący tak od deszczu, jak od słońca (dotyczy również opiekunów). Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę, bo na teren szkoły uczestnicy wchodzić będą poprzez szatnię, a po terenie szkoły możliwe będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu. Turyści przybywają na metę rajdu mogą uczestniczyć w konkursach, w tym „Wiedzy wszelakiej… nie zawsze poważnej” i konkursie na „bajkowy” parasol.

Organizatorzy zapewniają opiekę na trasach pieszych młodzieżowych przewodników z Witkowic, posiłek, ubezpieczenie NNW do kwoty 10 tys. zł oraz przejazd powrotny z mety Rajdu do Częstochowy specjalnym autokarem na ul. Focha.

Zgłoszenia udziału w Rajdzie przyjmowane będą do wtorku, 18 listopada br., w biurze Regionalnego Oddziału PTTK od 13. 30 do 18. 00 (al. NMP 39/41, tel. 324– 21– 20). Wpisowe wynosi 12 zł (w tym przejazd powrotny 3 zł), a koszt przejazdów na start trasy nr 1 i 2 to 7 zł (odjazd autokaru z ul. Focha o 8.45).

Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór odpowiedni do pogody i uprawianej dyscypliny turystycznej, a także prowiant na czas trwania Rajdu. Kolarze powinni posiadać sprawny rower oraz dokument upoważniający do poruszania się po drogach publicznych. Turyści uczestniczą w Rajdzie na własną odpowiedzialność.