„Razem na wyżyny” ogłasza nowe konkursy

1357802382

Działające w naszym regionie Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” ogłosiło kolejne konkursy wspierające lokalną przedsiębiorczość. O finansowe wsparcie ubiegać się mogą m. in. osoby, które dopiero zamierzają założyć własne firmy, jak również takie, które chcą rozwijać już istniejące przedsiębiorstwa.

Konkursy ogłoszono w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie pozyskać można na następujące przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR):

•    PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł
•    PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY – limit środków dostępnych w konkursie – 225 000,00 zł
•    ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł
•    NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY LGD –  limit środków dostępnych w konkursie     1 720 000,00 zł.

Termin naboru wniosków w w/w konkursach: 3-20 październik 2016 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, pełna treść ogłoszenia, są dostępne na stronie 
www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, warunków udzielenia wsparcia, kryteriów wyboru udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108.

źródło: http://razemnawyzyny.pl/