Rędziny kupią nowe autobusy

phpthumb_generated_thumbnailpng

W subregionie północnym w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia Gmina Rędziny otrzymała dofinansowanie na zakup hybrydowych autobusów.

Całkowity koszt projektu pn. ” Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny poprzez zakup nowych autobusów” to 5.278.643,40 zł. z czego 3.647.843,00zł. będzie pochodziło z dofinansowania.

Gmina planuje zakup czterech nowych pojazdów.

Źródło: UG Rędziny