Rekolekcje dla potrzebujących w Fundacji św. Barnaby

Trzeci rok z rzędu Fundacja Świętego Barnaby zorganizowała rekolekcje wielkopostne dla swoich podopiecznych. Spotkania były skierowane głównie do osób bezdomnych i potrzebujących.

Bogaty program tego wydarzenia zgromadził dziś kilkadziesiąt osób, które przez blisko dwie godziny pochylały się nad tematem relacji z Bogiem. Jak mówi Przemysław Pieczkowski z Fundacji św. Barnaby, tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_PRZEMYSLAW_PIECZKOWSKI_03_04_2019.mp3]

Trzeci rok rekolekcji świadczy o tym, że to już tradycja w murach organizacji. Siostra Milena z Fundacji była w poprzednich latach świadkiem otwarcia się ludzi na temat Boga:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_SIOSTRA_MILENA_03_04_2019.mp3]

W tym roku rekolekcjonistą był ks. Piotr Kaczmarek, kapelan ośrodka Betania w Mstowie oraz wikariusz parafii św. Wojciecha w Częstochowie. Duchowny wspomniał, że inicjatywa rekolekcji dla osób potrzebujących jest wyzwaniem dla ludzi wierzących:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3_KS_PIOTR_KACZMAREK_03_04_2019.mp3]

W ramach rekolekcji uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika wykonali specjalnie przygotowane na tę okoliczność przedstawienie poruszające tematykę miłości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/4_WOJTEK_PAKULA_03_04_2019.mp3]

O istocie wydarzenia opowiadali także sami uczestnicy, bez których inicjatywa nie miałaby racji bytu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/5_UCZESTNICY_03_04_2019.mp3]

Rekolekcje wielkopostne dla osób potrzebujących zostały zorganizowane w Fundacji św. Barnaby przy ulicy Ogrodowej. Spotkanie zwieńczono Mszą św. odprawioną przez ks. Piotra Kaczmarka.

BNO