Rekolekcje wielkopostne w Duszpasterstwie Akademickim Emaus

W 09 Emaus w Częstochowie od poniedziałku (08.04) trwają rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczy ks. Remigiusz Szauer.

Są one skierowane do młodzieży akademickiej. Te szczególne trzy dni skupienia odbywają się pod hasłem „Między potrzebą doznań a wiernością w codzienności”, o którym mówi ks. Remigiusz Szauer:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_REMIGIUSZ_SZAUER_09_04_2019.mp3]

Liczba młodych ludzi uczestniczących w rekolekcjach oraz obraz świątyni wypełnionej nimi po brzegi świadczy o tym, że właśnie takich kapłanów spotkali na swojej drodze. Kapłanów, którzy są dla nich autentyczni.
Okres rekolekcji jest też czasem duchowych „porządków”, czasem zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. O czym mówi ks. Remigiusz Szauer:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_REMIGIUSZ_SZAUER_09_04_2019.mp3]

Dzisiaj (10.04) ostatni, trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych w Duszpasterstwie Akademickim Emaus. O godzinie 20.00 zostanie odprawiona Msza św., a po niej o 21.00 będzie głoszona nauka rekolekcyjna.

AK