Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona jak dotychczas z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Opóźnienia w terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów dot. rekrutacji. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.