Rektor UJD honorowym członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało 25 listopada uroczyste zebranie w miejskim Ratuszu. Spotkanie poświęcono nadaniu prof. Annie Wypych-Gawrońskiej, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, tytułu honorowego członka CTN.

Pierwszym punktem zebrania był referat wygłoszony przez sekretarza naukowego CTN prof. Julię Dziwoki, dotyczący dziejów częstochowskiego towarzystwa. Kolejną część stanowił wykład prof. Beaty Urbanowicz, wiceprezes towarzystwa naukowego, poświęcony osobie rektor UJD. Najważniejszym punktem zebrania było uroczyste wręczenie dyplomu członka honorowego towarzystwa oraz wykład naukowy na temat Częstochowy w dramacie i teatrze:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_REKTOR_26_11_2019.mp3]

Mówi prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie i wspomina, że teatr w Częstochowie istniał wcześniej, niż podają to niektóre źródła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_REKTOR_26_11_2019.mp3]

Dr hab. prof. Anna Wypych-Gawrońska jest pierwszą kobietą na stanowisku rektora w blisko 50-letniej historii uczelni. Funkcję tę pełni od 2016 roku. To za jej kadencji Akademia zmieniła swój status na Uniwersytet, dając uczelni szanse na rozwój.

BNO