Relacje pielgrzymów ze spotkania z papieżem

papież

Wśród tłumu wiernych przybyłych na wspólną modlitwę z Ojcem Świętym nietrudno było znaleźć osoby, które poruszone wyjątkową atmosferą chciały podzielić się swoim doświadczeniem tego wyjątkowego czasu. Oto niektóre wypowiedzi pielgrzymów, które sukcesywnie będziemy przytaczać.

MT

Mówi siostra Milena ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie, zapytana kto przybył z nią pod szczyt jasnogórskiego sanktuarium. „Siostry oczywiście, ale szczególnie dzisiaj są tutaj obecni ludzie bezdomni ze swoimi opiekunami, przynieśli przygotowane przez siebie dary i także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która nie mogła wyjechać do Krakowa, prawdopodobnie ze względu na problemy finansowe, również ze swoimi darami. Mamy to wielkie szczęście, że jesteśmy blisko ogrodzenia i wszyscy żywimy nadzieję, że uda nam się spotkać przynajmniej wizualnie z papieżem Franciszkiem, kiedy będzie przejeżdżał. Nasi bezdomni mają piękne jednakowe koszulki z fundacji św. Barnaby. Młodzież jest także w swoich firmowych koszulkach i towarzyszy nam wielka radość, chociaż nie przespaliśmy całej nocy, bo już od dwudziestej czwartej czekaliśmy na wejście tutaj. Bezdomni przygotowali piękny obraz. Ten obraz jest ogromnie wymowny, nazwali go „Dyskretna rozmowa”, kiedy Matka Teresa szepce do ucha Ojcu Świętemu – nie zapomnij o ubogich”.