Remont cząstkowy nawierzchni ulic: Mstowska, Legionów

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że od dnia 17.03.2023 przystępuje do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni ulic:
– Mstowska (planowany termin prac od 17-22 marca)
– Legionów (planowany termin prac 23-24 marca).
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

źródło: MZD w Częstochowie