Renowacja nagrobków na cmentarzu wojennym w Kotowicach

znak

Na cmentarzu wojennym w Kotowicach w gminie Żarki ruszył kolejny etap prac renowacyjnych. Mają potrwać do 30 czerwca. Będą polegały na konserwacji kamiennych krzyży nagrobnych oraz odtworzeniu cmentarnego muru.
Kotowicka nekropolia jest unikatem w skali wszystkich jurajskich obiektów tego typu, tylko na niej można oglądać piękne pomniki nagrobne wykonane z piaskowca szydłowieckiego.

Pochowani są tam żołnierze trzech armii zaborczych, polegli w 1914 w czasie walk w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego. W sumie w Kotowicach spoczywa 1200 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, co jest wyjątkiem na terenie Jury.